Losgi eich hun y tu mewn i ddisgleirio

Pentagram

Pentagram – Symbol Trwy Hanes

Ddynoliaeth bob amser wedi o’i gwmpas byd o rymoedd ac egni cudd na allai ddeall yn aml neu nodi. Felly, gofyn am dros gyfnod o amser, gwarchod y peryglon neu risgiau a oedd yn rhan o’i ofn yr anhysbys, sy’n dod i’r amlwg yn araf gwrthrychau, delweddau a llawer o swynoglau, gan greu symbolau yn nhraddodiadau pob bobl.
Y Pentagram yw un o’r prif symbolau a mwyaf adnabyddus, gan ei fod wedi ystyron gwahanol a sylwadau, esblygu drwy gydol hanes. Aeth oddi wrth symbol Cristnogol ar gyfer y cyfeiriad presennol hollbresennol ymhlith y paganiaid â hud helaeth dwfn.

.: Gwreiddiau a Darllediadau

Mae’r Pentagram bob amser wedi bod gwrthrych o ddiddordeb brwd. A ddefnyddir eisoes gan yr Eifftiaid, roedd hefyd feddwl uchel gan y Derwyddon ar ffurf rheolaidd pum seren pigfain o’r enw “droed y derwyddon.” Ar gyfer Pythagoras, y Pentagram oedd y symbol o hymen nefol: y cyfuniad o enaid ac ysbryd.

Rhoddodd yr enw i nifer 5 “rhif hwnnw yn y microcosm o dyn.” Y Pentagram mor uchel eu parch ymhlith y Pythagoreans (y disgyblion a dilynwyr Pythagoras) er mwyn iddynt gymryd rhan yn y cyfarfodydd dirgel gorfod cario Pentagram ar ei law dde. Ymhlith Cristnogion cynnar, y Pentagram cynrychioli Crist, un arall dynodiad y Alpha ac Omega, y dechrau a’r diwedd. Mae’r alcemyddion canoloesol troi at pum seren pigfain fel arwydd o Quintessentia, yr elfen bumed, ether, tân, neu hyd yn oed yr Ysbryd Glân. Mae’n arwydd y Dimissum Verbum.

Giordano Bruno yn meddwl y rhif 5 wrth i nifer yr Enaid i gael eu gwneud (fel y mae) gyfartal ac anghyfartal, y odrifau ac eilrifau. Mae’r Pentagram yn gysylltiedig â’r radd Meistr Etholedig o’r Seiri Rhyddion, y Ddefod yr Alban. Yn y Pentagram esoterig eu harysgrifio y cyfrannau union y Athanor, sy’n hanfodol ar gyfer cyflawni’r y Gwaith Mawr.

Mae’r symbol o’r Pentagram esoterig, yn adnabyddus ledled y, traddodiad ocwlt yn enwedig oherwydd y llyfr enwog gan Eliphas Levi, Dogma a Defodol o Magic Uchel. Ond peidiwch â meddwl fod y Meistr a greodd Levi, “dyfeisio” symbol hwn hudol. Am nifer o flynyddoedd y Pentagram esoterig cael ei adnabod fel y “Pentagram o Goethe,” gan ei fod yn sôn amdano yn ei Faust.

Mae’r arwyddlun wedi dod at ein diolch diwrnod i’r tri phrif disgyblion Abad Trithemo, y crëwr yn wir am y Pentagram esoterig. Mae’r disgyblion yn Paracelsus, Cornelius Agripa a chwedlonol Dr Faust yn Prague.

Mae’r Pentagram yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin i gynrychioli undeb y benywaidd gyda’r gwrywaidd, gan fod yn hanesyddol mae nifer yn cynrychioli 2 gwrywaidd benywaidd a thri (pâr a od), a hefyd i gynrychioli bum gwaith mewn pethau sanctaidd, fel y pum elfen greadigol, Dŵr , Ddaear, Aer, Tân ac Ysbryd. Mae’r Pentagram inverted cael ei ddefnyddio hefyd i gynrychioli’r ochr Dduwies a benywaidd fel y mae wedi ar ffurf groth.

Un o’r ystyron hynaf y Pentagram, yr Hebreaid dynodi fel Gwirionedd, ar gyfer y pum llyfr y Pentateuch (y pum llyfr yr Hen Destament a briodolir i Moses). Yng Ngwlad Groeg hynafol, oedd yr enw ar Pentalpha, a gyfansoddwyd geometregol cynnwys y pum “A”s.

Y Pentagram i’w gael hefyd mewn diwylliant Tseiniaidd, yn cynrychioli y cylch o ddinistrio, sy’n sail athronyddol eu meddyginiaeth draddodiadol. Yn yr achos hwn, bob pen o’r Pentagram symbol yn elfen benodol: Ddaear, Dŵr, Tân, Wood a Metel. Mae pob elfen yn cael ei gynhyrchu gan un arall, (Madeira cael ei gynhyrchu gan y Ddaear), a fydd yn arwain at gylch o genhedlaeth neu greu. Er mwyn cael cydbwysedd yn ofynnol elfen atal, sydd yn yr achos hwn yn y gwrthwyneb (Dŵr yn atal y tân).

Mae geometreg y Pentagram a’i chysylltiadau metaffisegol eu harchwilio gan Pythagoras ac yn ddiweddarach gan ei ddilynwyr, oedd yn ystyried arwyddlun o berffeithrwydd. Mae geometreg y Pentagram ei adnabod fel y Cyfran Dwyfol, a oedd dros y gelfyddyd ôl-Helenaidd, fod yn arsylwi yn y dyluniadau rhai temlau. Roedd yn symbol dwyfol ar gyfer y Derwyddon. Er mwyn y Celtiaid, yn cynrychioli y dduwies Morrigan (duwies yn gysylltiedig â Cariad a Rhyfel). Ar gyfer yr Eifftiaid, roedd y groth y ddaear, gan gynnal perthynas symbiotig â’r pyramidiau.

Mae Cristnogion cynnar oedd gan y Pentagram fel symbol o’r pum clwyfau Crist. Felly, gweld fel cynrychiolaeth o gyfriniaeth crefyddol a gwaith y Creawdwr. Fe’i defnyddir hefyd fel symbol o’r coffâd blynyddol yr ymweliad y Doethion dair i Iesu babanod. Hyd yn oed yn y Canol Oesoedd yn cael ei ddefnyddio fel amulet ar gyfer diogelu rhag gythreuliaid.

Y Deml, gorchymyn o fynachod rhyfelwr a ffurfiwyd yn ystod y Croesgadau, ennill cyfoeth mawr ac amlygrwydd drwy roddion y rhai a ymunodd â’r gorchymyn, yn ychwanegol at drysorau mawr a ddygwyd gan y Tir Sanctaidd. Yn y lleoliad yng nghanol y Deml Marchogion, tua Rennes Chatres du yn Ffrainc, mae’n rhyfeddol i arsylwi Pentagram naturiol, bron yn berffaith, a ffurfiwyd gan fynyddoedd sy’n ymestyn dros nifer o filltiroedd o amgylch y ganolfan. Mae’n dal yn bosibl gweld y dylanwad mawr y symbol, mewn rhai Templar eglwysi ym Mhortiwgal, sydd â gwydr lliw ar ffurf pentagrams. Fodd bynnag, mae’r Templáriosforam chwalwyd gan y pettiness yr Eglwys a’r ffanatigiaeth crefyddol Louis IX yn 1303. Felly dechreuodd yr Oesoedd Tywyll, lle mae’n cael ei losgi, arteithio a diarddelwyd unrhyw un a oedd yn gwrthwynebu’r yr Eglwys. Yn ystod y cyfnod hir y ymofynno, yr eglwys ei hun suddo i mewn i diabolism a oedd yn gwrthwynebu. Ar yr adeg honno y Pentagram symbol y pennaeth gafr neu diafol ar ffurf Baphomet, yr un fath â’r Eglwys y Deml gyhuddo o addoli.

Felly, mae’r Pentagram daeth yn symbol o ddiogelwch i cynrychiolaeth drwg cael ei alw Traed y Wrach. Felly, yr erlid yr Eglwys wnaeth y crefyddau hynafol llechu o dan y ddaear.
Ar ddiwedd y cyfnod o dywyllwch, cymdeithasau gyfrinach yn dechrau eto i gynnal eu hastudiaethau heb ofni paranoid y cosbau yr Eglwys. Resurfaces Hermeticism, a gwyddorau eraill chymysgu athroniaeth ac alcemi. Blodau yna graff a symbolaeth geometrig, aRenascença sy’n dod i’r amlwg mewn cyfnod o olau a datblygu. Y Pentagram yn awr, yn golygu y microcosm, symbol Dyn o Pythagoras a gynrychiolir gan breichiau a’r coesau lledaenu, gan edrych yn bum rhan i fod yn barod i ffurfio groes (Dyn Sengl). Mae’r un gynrychiolaeth hefyd yn symbol y macrocosm, y Dyn Universal, yn symbol o drefn a pherffeithrwydd, y Gwir Dwyfol. Agripa (Henry Cornelius von Agripa Nettesheim), yn dangos yn gymesur yr un ffigwr, rhoi ar ei gefn y pum planedau a’r lleuad yn y man canol (organau rhywiol) o’r ffigur dynol. Darluniau eraill o’r un cyfnod eu gwneud gan Leonardo da Vinci yn dangos y berthynas geometrig dyn gyda’r Bydysawd.

Yn ddiweddarach, y Pentagram yn gysylltiedig hefyd â’r pedair elfen hanfodol (pridd, dŵr, aer a thân) yn ogystal y bumed, sy’n symbol o ysbryd (Mae’r Essence Pumedalcemyddion a agnostics)
Yn Seiri Rhyddion, Dolen ddiddiwedd (cael ei adnabod hefyd fel y Pentagram, gael ei dynnu gyda’r un llinell) oedd yr arwyddlun o rinwedd a dyletswydd. Roedd y dyn yn gysylltiedig â Pentalpha microsgopig (a seren o bum atalnodedig), ac y symbolgwau i mewn i’r sedd y meistr y Lodge.

Gyda ei Eliphas Levi (Alphonse Louis Cyson), y Pentagram gyntaf drwy enghraifft, sy’n gysylltiedig â’r cysyniad o dda a drwg. Mae’n dangos y Pentagram microcosmig wrth ymyl 1 Pentagram inverted (ffurfio pennaeth yr afr, Baphomet).

Y Pentagram ddaeth i gael ei ddefnyddio mewn defodau paganaidd gan ddechrauo 1940 gyda Gerald Gardner. Fel y’i defnyddir yn defodau symbol y tair agwedd ar ydduwies a’r duw o’r ddau, sy’n arwain at y grefydd newydd Wica. Felly, mae’rPentagram adennill ei nerth fel talismon bwerus, gyda chymorth diddordeb cynyddolboblogaidd mewn dewiniaeth a Wica, sydd yn dechrau o 1960, yn dod yn fwyfwycyffredin ac adnabyddus. Mae hyn yn gynnydd o Wica, yn cynhyrchu ymateb o Eglwys y tymor, sy’n cyrraedd diwedd pan gaiff ei fabwysiadu Anton LaVey yPentagram inverted (yn Cyfeiriwyd at Baphomet Levi), fel arwyddlun yr Eglwys Satan, ac yn gwneud yr Eglwys Gatholig yn ystyried y Pentagram (inverted neubeidio) yn gyfystyr â symbol y diafol, lledaenu cysyniad hwn i Gristnogion. Felly, yna,Wiciaid i amddiffyn eu hunain rhag grwpiau crefyddol radical, daeth i wrthwynebu’rdefnydd o’r Pentagram.
Hyd yn oed heddiw, mae’r Pentagram yn symbol sy’n dynodi yr ocwlt, diogelu aberffeithrwydd. Beth bynnag yw wedi cael ei gysylltu yn ei gorffennol, roedd yn sefydlu fel un o’r prif symbolau a ddefnyddir fwyaf hudolus o ddiwylliant cyffredinol.

ffynhonnell: http://witchclubhouse.blogspot.com/2011/11/pentagrama.html

http://www.gnosisonline.org/defesa-psiquica/pentagrama-esoterico/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s