Losgi eich hun y tu mewn i ddisgleirio

Mae gwybodaeth yn rhodd y Duwiau

Rhyfelwyr, crefftwyr, beirdd, i gyd yn rhan o’u “corfforaethol” penodol ac ni fyddent yn dechrau ei weithgareddau heb pledio’n ysbrydoliaeth, cymorth ac amddiffyn y duwiau a duwiesau dyfarniad eu crefft arbennig. Gwybodaeth yn rhodd y Duwiau, sydd yn ei ffynhonnell a’r defnydd ohoni yn cael ei wneud gyda chaniatâd a’r cymorth a ddarperir gan y duwiau a duwiesau. Felly, roedd yr ymarfer traddodiadol o unrhyw broffesiwn, unrhyw dechneg, yn cael elfen sylfaenol pethau sylfaenol crefyddol. Duwiau a duwiesau angen galw ar ddefod benodol. Mae’r set yn y parth o’r defodau y Derwyddon. Mae’n sydd angen ymyrraeth dwyfol sy’n Derwyddiaeth wedi canfod ei ffordd i gyfleu eich hun i unrhyw weithgaredd.

Fel ar gyfer cefnogwyr Celtaidd i gyd yn Derwyddiaeth … Mae pob cyffredinoliad bob amser yn anghywir. Nid oedd y Derwyddon yn unfrydol (“pob unfrydedd yn dwp”). Heb amheuaeth, oedd bod Derwyddiaeth oedd y brenhinoedd a gynrychiolir y “stablishment” Celtaidd. Ond roedd hefyd yn yr ymylon a Derwyddiaeth oddef gan hyn, gwasanaethau annibynnol eraill. Cyfeiriaf fel enghraifft yr addoliad Crom Cruach (“Bloody Crescent”) yn Iwerddon ar y pryd o efengylu, a’r grŵp o fenywod (a ddyfynnwyd gan Strabon Groeg) sy’n byw yn yr ynys yng ngheg y Loire, mae devotees cwlt Dionysian. Mae’r rhain yn cyltiau Celtaidd, ond nid Derwydd. Mae hefyd yn werth cofio fod y Celtiaid yn dominyddu rhanbarthau megis Iberia a Galatia, Asia Leiaf, lle ceir y cofnod isaf o fodolaeth derwyddon (sydd ddim yn golygu nad oedd yn bodoli). Ddim yn gadael llawer i gael rhyw fath o crefydd, fel yr enw un o’r brenhinoedd oedd Galatiaid Deiotaurus, neu “Divine Bull”, gan nodi y sancteiddrwydd yr anifail hwn.

Hyd yn oed ymhlith y Celtiaid a oedd yn y rhanbarth lle bu’n ymarfer Derwyddiaeth a gwrando ar ddysgeidiaeth y Derwyddon, nid oedd y cyfryngwr unigryw rhwng dynion a duwiau. Gallai’r duwiau ddangos unrhyw un y maent eisiau ar y pryd ac o dan yr agwedd eu bod am: a pelydr, anifail, coeden, ffynhonnell, unrhyw wrthrych, ei brif nodwedd oedd y gallu i troi’n. Gallai unrhyw un gysylltu â’r duwiau trwy weddi, gallai unrhyw un a oedd digon o wybodaeth perfformio cyfnodau ac yn gyfrifol am y rhan fwyaf o defodau llwythol oedd y brenin, cymeriad lled-dwyfol unedig yn priodas gyda’r dduwies y ddaear, yn bresennol yn unig yn y Derwyddon defodau cymunedol mawr (fel gwleddoedd y gwaith).

Yn wir, mae rôl y Derwyddon gyda brenhinoedd oedd yr un arbenigwyr sy’n cael eu galw gan lywodraethau heddiw i fynegi eu barn ar faterion cyfreithiol, economeg, gwyddoniaeth neu beth bynnag. Y Derwyddon oedd y cynghorwyr brenhinoedd ac ar yr amod y gwasanaeth hwn gan ddefnyddio eu gwybodaeth bersonol, Clirweledydd a dewiniaeth. Byddai eu galluoedd hud eu defnyddio wrth weinyddu cyfiawnder, i wella clefydau a rhyfel. Rhaid i ni gofio bob amser nad oedd y Derwyddon oedd yn offeiriaid, nad oeddent yn bregethu i gynulleidfa o gredinwyr. Ei wersi wedi’u cyfyngu i eu prentisiaid. Y bobl, y byddent yn talu’r un gwasanaethau fel y teulu brenhinol (cwnsela, cyfiawnder a hud a lledrith) eu talu. Ie, y Derwyddon yn cael eu talu, er nad o reidrwydd yn arian, ar ôl yr holl deuluoedd yr oedd angen eu cynnal. Ac yn cael ei Druid, mae’n ymddangos, oedd yn proffesiwn broffidiol iawn.

Testun drwy Bellovesos /|\

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s