Losgi eich hun y tu mewn i ddisgleirio

Posts tagged “Barddoniaeth

I Dduw Endovelicus

Dêwû Endowellicû.
Dergi in noxti tû longîi
Mon in textiî do towitsû,
Gutû balcû altû in aliû
Anuan garies mou:
Critû-mî are frutû,
Turcos mon agetos.
Enobolice ro-dubu,
Sention rûmeie dêwe
Agontjo do Letawiî
Medionê in aboniâs ne me adgabie
Dusiniâs ande condarin.
Endowellice ro-noibe,
Anatiomâre lîagi,
Me gaios tou grimotsos aneget.
Tenes emi leucîtos glanosc,
Ne me tunnâs traxsiont.
Andewellice ro-boudîce,
Prennon tû loscîtus,
Olli sentous werpennon,
Olli nowiodiwos wâsris,
Windetnos moj.

 

I Dduw Endovelicus.
Yn y noson dywyll aros
Rhoi arweiniad i mi ar y daith,
Gyda llais cryf ar yr ochr arall
Yn galw fy enw:
Rwy’n crynu cyn y llifogydd,
Y baedd yw fy canllaw.
Enobolicus iawn Tywyll,
Ofnadwy Duw o’r llwybrau
Sy’n arwain at y Byd Arall
Peidiwch â gadael i mi yn yr afon
O dan y llid y storm.
Endovelicus iawn sanctaidd,
Iachawr ysbryd Fawr
Eich gwaywffon pwerus diogelu mi.
Rwyf yn dân pur a llachar,
Nid oedd y tonnau yn ennill.
Endovelicus iawn fuddugoliaethus,
Chi yw’r goeden sy’n llosgi,
Ddiwedd pob llwybr,
Y wawr pob dydd newydd,
Mae aderyn gwyn i mi.
Testun gan Bellovesos / | \

Advertisements