Losgi eich hun y tu mewn i ddisgleirio

Posts tagged “ymwybyddiaeth

Mae gwybodaeth yn rhodd y Duwiau

Rhyfelwyr, crefftwyr, beirdd, i gyd yn rhan o’u “corfforaethol” penodol ac ni fyddent yn dechrau ei weithgareddau heb pledio’n ysbrydoliaeth, cymorth ac amddiffyn y duwiau a duwiesau dyfarniad eu crefft arbennig. Gwybodaeth yn rhodd y Duwiau, sydd yn ei ffynhonnell a’r defnydd ohoni yn cael ei wneud gyda chaniatâd a’r cymorth a ddarperir gan y duwiau a duwiesau. Felly, roedd yr ymarfer traddodiadol o unrhyw broffesiwn, unrhyw dechneg, yn cael elfen sylfaenol pethau sylfaenol crefyddol. Duwiau a duwiesau angen galw ar ddefod benodol. Mae’r set yn y parth o’r defodau y Derwyddon. Mae’n sydd angen ymyrraeth dwyfol sy’n Derwyddiaeth wedi canfod ei ffordd i gyfleu eich hun i unrhyw weithgaredd.

Fel ar gyfer cefnogwyr Celtaidd i gyd yn Derwyddiaeth … Mae pob cyffredinoliad bob amser yn anghywir. Nid oedd y Derwyddon yn unfrydol (“pob unfrydedd yn dwp”). Heb amheuaeth, oedd bod Derwyddiaeth oedd y brenhinoedd a gynrychiolir y “stablishment” Celtaidd. Ond roedd hefyd yn yr ymylon a Derwyddiaeth oddef gan hyn, gwasanaethau annibynnol eraill. Cyfeiriaf fel enghraifft yr addoliad Crom Cruach (“Bloody Crescent”) yn Iwerddon ar y pryd o efengylu, a’r grŵp o fenywod (a ddyfynnwyd gan Strabon Groeg) sy’n byw yn yr ynys yng ngheg y Loire, mae devotees cwlt Dionysian. Mae’r rhain yn cyltiau Celtaidd, ond nid Derwydd. Mae hefyd yn werth cofio fod y Celtiaid yn dominyddu rhanbarthau megis Iberia a Galatia, Asia Leiaf, lle ceir y cofnod isaf o fodolaeth derwyddon (sydd ddim yn golygu nad oedd yn bodoli). Ddim yn gadael llawer i gael rhyw fath o crefydd, fel yr enw un o’r brenhinoedd oedd Galatiaid Deiotaurus, neu “Divine Bull”, gan nodi y sancteiddrwydd yr anifail hwn.

Hyd yn oed ymhlith y Celtiaid a oedd yn y rhanbarth lle bu’n ymarfer Derwyddiaeth a gwrando ar ddysgeidiaeth y Derwyddon, nid oedd y cyfryngwr unigryw rhwng dynion a duwiau. Gallai’r duwiau ddangos unrhyw un y maent eisiau ar y pryd ac o dan yr agwedd eu bod am: a pelydr, anifail, coeden, ffynhonnell, unrhyw wrthrych, ei brif nodwedd oedd y gallu i troi’n. Gallai unrhyw un gysylltu â’r duwiau trwy weddi, gallai unrhyw un a oedd digon o wybodaeth perfformio cyfnodau ac yn gyfrifol am y rhan fwyaf o defodau llwythol oedd y brenin, cymeriad lled-dwyfol unedig yn priodas gyda’r dduwies y ddaear, yn bresennol yn unig yn y Derwyddon defodau cymunedol mawr (fel gwleddoedd y gwaith).

Yn wir, mae rôl y Derwyddon gyda brenhinoedd oedd yr un arbenigwyr sy’n cael eu galw gan lywodraethau heddiw i fynegi eu barn ar faterion cyfreithiol, economeg, gwyddoniaeth neu beth bynnag. Y Derwyddon oedd y cynghorwyr brenhinoedd ac ar yr amod y gwasanaeth hwn gan ddefnyddio eu gwybodaeth bersonol, Clirweledydd a dewiniaeth. Byddai eu galluoedd hud eu defnyddio wrth weinyddu cyfiawnder, i wella clefydau a rhyfel. Rhaid i ni gofio bob amser nad oedd y Derwyddon oedd yn offeiriaid, nad oeddent yn bregethu i gynulleidfa o gredinwyr. Ei wersi wedi’u cyfyngu i eu prentisiaid. Y bobl, y byddent yn talu’r un gwasanaethau fel y teulu brenhinol (cwnsela, cyfiawnder a hud a lledrith) eu talu. Ie, y Derwyddon yn cael eu talu, er nad o reidrwydd yn arian, ar ôl yr holl deuluoedd yr oedd angen eu cynnal. Ac yn cael ei Druid, mae’n ymddangos, oedd yn proffesiwn broffidiol iawn.

Testun drwy Bellovesos /|\

Advertisements

Trinertá, y Tri Lluoedd

Trinertá, y Tri Lluoedd.

Mae’r bydysawd deillio o triawd, Trinertá, mae’r tri heddlu. A yw’r tair elfen, sef, y ddau rym gwrthwynebol a’u o ganlyniad, yn deillio o’r symudiad cyntaf mewn ehangder uwch-achosol ac nad ydynt yn gwahaniaethu Bituimon. Mae’r triawd yn y brif sail i bob agwedd ar y bydysawd. Mae’r tri heddlu sylfaenol yn cael eu crybwyll, yn chosmoleg, fel atyniad cydbwysedd grymoedd allgyrchol mewngyrchol a.
Mae’r camau gweithredu mewngyrchol, bersonoli gan Lugus, y mewnfodol, y geidwad y bydysawd yw’r enw ar Biwotúts (“bodolaeth”), oherwydd bod crynodiad o egni, grym o crynhoad. Ar yr awyren meddwl, y grym cydlyniad yw’r tueddiad sy’n creu’r golau, yr uned.
Mae’r camau gweithredu allgyrchol, a elwir yn Demerá (“dywyll”), gwasgariad yw’r grym sy’n ceisio atal y crynodiad. Mae hyn yn duedd tuag at maluriad yn symbol o’r diddymiad terfynol yr holl fodolaeth yn Di-Bod. Mae felly’n cynrychioli eu rhyddhau. Mae hyn wedi’i ymgorffori grym gan y Annihilation o dits tanio, mae’r long ryfel y Byd Dagodéwos a elwir hefyd yn y Duw Da.
Mae’r cydbwysedd o mewngyrchol ac yn allgyrchol yn arwain at y duedd trydydd, y duedd tuag at cylchdroi’r, Suimon, sef ffynhonnell y gweithgaredd.Mae hi’n cael ei bersonoli gan y Creawdwr, ef-Pwy-A-Tragwyddol Bitumios.
Albiyon (y bydysawd) yn cynnwys y Tri Byd:

  • Magoniyá, “Cynllun Ddwyfol”, y byd y nefoedd (Nefoedd);
  • Bitus, y byd rydym yn byw, a ffurfiwyd gan Nemos (Nefoedd, Awyr), Talamú (Ddaear), Mori (Môr);
  • Dubnon, y Abyss, y isfyd.

Cysylltu y Tri Worlds yn Albiyon Beliyon, y Coed Byd.
Felly:
Tri hanfodion Albiyon: Biwotúts, Demerá, Suimon. Ac mae ei gwreiddiau yn Bituimon diwahaniaeth.
Tri bydoedd Albiyon: Magoniyá, a Bitus Dubnon. Ac mae’r rhain yn ymuno Beliyon.
Bitus tair rhan: Nemos, Talamú a Mori.
Mae’n wreiddio yn y drefn triadig trefnu gwybodaeth: ei fod yn adlewyrchu ei adnabod gyda darddiad bywyd (ac yn y gwirionedd y tu ôl i ymddangosiadau) ac yn pwysleisio ei sancteiddrwydd a tragwyddol.
Mae effeithiolrwydd y tri tueddiadau rhwymo i’r tair ffordd o fod yn: fodolaeth, ymwybyddiaeth a phrofiad. Mae hyn yn gwireddu y gwraidd, meddwl gofod ac amser. Mae’r arddangosiad yn digwydd, yn y drefn honno, yn y tri chyflwr effro (y wladwriaeth deffro), breuddwyd a chysgu dwfn. Wakefulness rhwymo i’r Suimon, hy Bitumios, mae’r breuddwyd, y Biwotúts, hynny yw, Lugus, y cwsg dwfn, y Demerá, hy y Dagodéwos.
Mae’r duedd i cylchdroi’r (efallai y byddwn yn galw “sefydlogrwydd”), sy’n dibynnu ar y gofod hanfod, yw ffynhonnell mhob maes o fodolaeth canfyddadwy.Yn y wladwriaeth deffro, rydym yn effeithio ar y profiad o fodolaeth, mae angen gofod ac amser cymharol. Felly, y cyflwr yn gysylltiedig Bitumios, y Bod yn aruthrol, y Creawdwr. Mae’r camau gweithredu, yn benodol, y camau defodol, yw’r ffordd wireddu cyfatebol.
Yn y wladwriaeth breuddwyd, rydym yn effeithio ar y profiad y duedd mewngyrchol, hanfod meddwl, sy’n cynrychioli’r broses o amlygiad y plân cynnil y byd. Mae’r meddwl, chi’n gwybod, yn y ffordd o wireddu cyfatebol. Mae’r dyn a breuddwydion mewn gwirionedd yn ail-greu y byd yn nhermau symbolaidd.
Mae’r cysgu dwfn, sef y cyflwr anweithredol o ymwybyddiaeth yn y canfyddiad o hapusrwydd, y cyflwr achosol o brofiad. Mae’r duedd i maluriad yw’r agwedd achosol y tri rhinweddau, y wladwriaeth deffro a datgan breuddwyd deillio o’r tywyllwch o gwsg dwfn ac mae’n toddi. Mae cyflwr o gwsg dwfn yn gysylltiedig â Dagodéwos.
Nid yw ar waith, yn dawel cyflawn o feddwl, gallwn sicrhau y radd uchaf o ymwybyddiaeth, fodolaeth pur o hapusrwydd berffaith.
O safbwynt cyflawniad dynol, y Dagodéwos cynrychioli diddymiad terfynol yr unigolyn, tra bod y mewnfodol, y geidwad, Lugus, yn cynrychioli’r goleuedigaeth goruchaf, mae’r profiad y Duw trosgynnol y mae bob crefydd ei dro. Mewn gwirionedd, crefyddau yn aml nid ydynt yn gwybod unrhyw beth y tu hwnt i agwedd Lugus ac nid yn delio gydag unrhyw beth ond ei ffordd o wireddu.
Mae’r sefyllfa neu’r safle un o’r tri rhinweddau yn amrywio yn dibynnu ar y sefyllfa arsylwr. O safbwynt gweithredu dynol, yw’r agwedd Demerá israddol, Biwotúts, y mwyaf uchel. Demerá amlygir fel marwolaeth, drwg, yn segur ar hyn o bryd dim ond y camau gweithredu yn ymddangos i weithio. Fodd bynnag, o safbwynt gwireddu ysbrydol y mae’r gweithredu hwn yw’r prif rwystr yw Biwotúts agwedd israddol, sy’n creu cysylltiadau drwy’r teilyngdod a rhinwedd, ac Demerá y mwyaf uchel, y datganiad am y camau nad ydynt.
Yn y broses o amlygiad, perthnasoedd mwy a mwy cymhleth dod i’r amlwg rhwng y tri tueddiadau sy’n arwain at fathau gwahanol o fodolaeth, bodau gwahanol, endidau gwahanol. Mae awyrennau gwahanol bodolaeth yn cael eu nodedig gan y gyfran gymharol o’r camau o dri tueddiadau:
Biwotús (bodoli) yn Biwotúts (bodolaeth) yw natur y Hunan (Hunan), anamú (yr enaid).
Suimon (cylchdroi’r) yn Biwotúts (bodolaeth) yw natur diwinyddiaeth.
Demerá (tywyll) yn Biwotúts (bodolaeth) yw natur o fod yn fyw.
Biwotúts (bodoli) yn Suimon (cylchdroi’r) yn y cyfarfod o’r deallusrwydd meddwl,, ymwybyddiaeth ac amgyffred o unigoliaeth (yr offeryn fewnol gan yr ydym yn canfod yn wahanol).
Suimon (cylchdroi’r) yn Suimon (cylchdroi’r) natur y ynni yn hanfodol.
Demerá (tywyll) yn Suimon (cylchdroi’r) fel y synhwyrau.
Biwotúts (bodoli) yn Demerá (tywyll) yn arwain at egwyddorion y elfennau.
Demerá (tywyll) yn Demerá (tywyll) yw natur ffurfiau difywyd y byd ffisegol.
Mae’r duwiau wedi Suimon (cylchdroi’r, hy, sefydlogrwydd) ar Biwotúts (fodolaeth, hy, agregu), sy’n eu gwneud erioed presennol. Pethau byw (nid nad oedd y duwiau yn byw) wedi Demerá (tywyll, hy, torri i lawr, ansefydlogrwydd) ar Biwotúts (fodolaeth), sy’n eu gwneud ar gael, ond ansefydlog,, bob amser yn newid o un cyflwr i’r llall.

Cynt yn Esgob: http://bellovesos.multiply.com/journal/item/155/155